אז מה חשוב לכם באשדוד?

אשדוד. בשורה הראשונה של ישראל.

אשדוד. בשורה הראשונה גם בחינוך.

אשדוד. בשורה הראשונה גם בתכנון.

אשדוד. בשורה הראשונה גם בתרבות.

אשדוד. בשורה הראשונה גם בתרבות.

אשדוד. בשורה הראשונה גם בתחבורה.